torsdag 19 december 2013

Julklappar till alla


I somras hade vi ett fantastiskt Fly-In när Linköpings Flygklubb fyllde 80 år. Men vi var ju inte den enda jubilaren som var med och arrangerade tillställningen. Linköpings Segelflygklubb och Linköpings Fallskärmsklubb fyllde bägge 40 år i år. Dessutom fyllde Malmens Veteranflygklubb 25.

Som tack för ett bra år så delade LFK i söndags ut ett par kombinerade julklappar och födelsedagspresenter till de övriga klubbarna.

Julklappen var en vacker tavla med Per Wernholms fina bild från formationsflygningen innan vår Fly-In i somras med LFK 2xPA-28 och 2xDA-20 samt en av MVFK Safirer. Den andra Safiren satt fotografen i. Dessutom fanns det piloter och passagerare från alla fyra klubbarna i de olika flygplanen. Med andra ord en bra bild som representerar det goda samarbetet mellan flygklubbarna i Linköping.

Närbild på tavla som överlämnades

I senaste numret av TIFF finns en artikel om MVFK:s 25-årsjubileum.

lördag 14 december 2013

Ordförande Göran har ordet


Jag vill inleda med att det är glädjande att LFK har kunnat återstarta KONTAKTEN. För styrelsen, klubbledningen och medlemmarna är en lätt tillgänglig information viktig för oss och även alla intressanta artiklar och inlägg.

Under året fyllde LFK 80 år vilket firades med en flygdag i samverkan med Linköpings kommuns festival i ett perfekt sommarväder. De många besökarna fick också tillfälle att själva pröva på att flyga både motor och segelflygplan eller även stifta bekantskap med Linköpings Fallskämsklubb samt träffa företag i flygbranschen. Det blev ett utmärkt tillfälle att visa det lättare allmänflyget som är en del av Flyghuvudstaden Linköping och ger både nytta och nöje det vill säga man har pilotutbildning, brandflyg, företagsflyg med mera såväl som individuell sportflygning.

I KONTAKTEN presenteras LFK händelser under 2013. Den nya inriktningen mot att vara mer flygklubb än flygföretag har till stora delar genomförts och innebär att en hel del arbets- och kostnadskrävande verksamheter med Transportstyrelsen har reducerats. Bland annat har vi i LFK:s företag Östgötaflyg haft det tillstånd som krävs för kommersiell persontransport, ett tillstånd som t ex SAS har, och det bedöms inte nödvändigt att ha för LFK framöver när vi nu ser nya möjligheter.

Linköpings Flygklubb är idag en av Sveriges största flygklubbar och har en mycket bra grund att stå på där vi äger våra 7 flygplan, hangarer och lokaler. Omgivningens växlande krav och ökade kostnader är dock krävande och resulterar i de åtstramningsåtgärder som LFK vidtagit.

Flygplatsens utbyggnad och uppdelning av reguljär och allmänflyg innebär att LFK kommer  flytta från sitt område som man haft i 80 år för att ge möjlighet till en utbyggnad kring Linköping City Airport flygterminalen. LFK deltager på detta sätt positivt till en gemensam utveckling av flygplatsen och denna kommer göras i samarbete mellan LFK, kommunala bolag och Saab.

För min egen del avslutar jag ordförandeskapet i årsskiftet efter 8 år och överlämnar styrspaken till nya ordföranden Björn Rystedt, som har en gedigen flygbakgrund.

I flygbranschen är vi vana vid höga farter men det känns som åren som förflutit sedan jag blev tillfrågad år 2006 av LFK har gått väldigt fort. De har varit mycket roliga och inte sällan komplicerade, men nu blir det mer tid till eget flygande och bättra på de 1100 flygtimmarna civilt militärt och segel som tyvärr ökat lite begränsat under denna tid.

Man kan konstatera att varje ”LFK år” har haft sina stora frågor och krävande utmaningar. Vi har i LFK under dessa år jobbat med strategiplaner och ekonomin, anställt nya chefer, skol- flyg- teknisk chef, haft omfattande och positiv samverkan med myndigheter, kommun och Saab, köpt 3 flygplan och sålt 4 plan, börjat renovering av vår Super Cub, anskaffat en kraftfull simulator och byggt tillhörande lokal, samt erhållit speciella EU och Transportstyrelse-godkända tillstånd för vår pilotutbildning, flygskola (FTO/ATO), simulator, verkstad med eget luftvärdighetsgodkännande (Part M: F, G, I) och kommersiell flygning (Bruksflygtillstånd och AOC), för att nämna större områden. Vid 75 årsjubileet invigde kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall högtidligt LFK:s nya Linköpingsanknutna logotyp.

Framöver kommer LFK ordförande, styrelse och medlemmar genomföra både den ordinarie stegvisa förnyelsen av flygplanflottan samt det viktiga och stora steget att flytta till Linköpings nya och unika General Aviation Center och Linköping Aviation Park.

Jag är övertygad om att dessa genom team work och konstruktiv samverkan blir bra och ser fram mot LFK:s fortsatta utveckling.

fredag 13 december 2013

Sista styrelsemötet


I onsdags så hölls det sista styrelsemötet där Göran Berséus höll i ordförandeklubban. Från 1 januari 2014 så tar den nya styrelsen med Björn Rystedt som ny ordförande över rodret.

Göran har suttit som ordförande i LFK mellan 2006-2013. Som han sade på mötet så har varje år inneburit nya utmaningar. Han har sålt tre flygmaskiner och köpt tre nya. Han har drivit frågan om att skapa ett GAC - General Aviation Center för företag och allmänflyg. 2012 var tuff rent ekonomiskt, men under 2013 har det vänt tack vare neddragningar i bl.a. LFK administration samt att Östgötaflyg har lagts i träda.

I och med de nya klubbreglerna för val av styrelse på höstmötet så innebär det att ordförandebytet sker anonymt mellan klubbmötena. Klubben kommer därför att tacka av Göran mer formellt i samband med årsmötet för att kunna göra detta i närvaro av alla medlemmar.

I och med att styrelsen växlar så slutar även Christer Sjöberg som vice ordförande/sekreterare och David Nilsson som styrelseledamot. Stort tack för ert arbete i styrelsen. Styrelsen för 2014 kommer att presenteras i ett inlägg i början av 2014. De finns annars redovisade i protokollet från höstmötet.

Tack Göran för de år du lagt ner på LFK!

torsdag 12 december 2013

25 år sedan första gången


F.d. Chefsprovflygaren på Saab, och tillika varande LFK-medlemmen, Stig Holmström firade 25 årsjubliléet av hans första flygning med Gripen A genom att åka ett pass i den senaste versionen av Gripen D.

"– Vi startade med tänd efterbrännkammare. Det var häftigt och vi var uppe i luften som en raket.

Denna gång var inte Stig Holmström ensam i planet – ett Jas 39 Gripen D. Bakom spakarna satt även Richard Ljungberg, Saabs nuvarande chefsprovflygare.

– Men jag fick flyga en stor del av passet och vi var uppe i sju g som mest. Sedan tyckte jag att det fick räcka.

Den första flygningen för 25 år sedan varade i 51 minuter. Flygningen på måndagen, som bland annat gick över Stig Holmströms hemort Oskarshamn, varade i 55 minuter.

– Det är fortfarande lika härligt att flyga! sade Stig Holmström efter jubileumsflygningen".

LFK grundades av Saab-piloter och har genom åren haft en mycket stark koppling till vår granne vid flygfältet. Inte minst märks det av att många provflygare är medlem i LFK.

Stort grattis till Stig som är en mycket aktiv medlem i LFK. Han sågs bl.a. med penseln i näven när klubbhuset målades om i somras.

lördag 7 december 2013

Grattis Martin Helge!


Den 4 december så kunde Sture Bjelkåker notera 14.000 flygtimmar i SE-KMH:s flygdagbok. I snitt så har hon därmed flugit 583h/år sedan hon köptes i till LFK år 1989. 53.700 landningar har det blivit, vilket innebär 3,8 landningar per flygtimme. Av dessa timmar så har vår skolchef Jonna förbrukat 1.500. KMH är, som de flesta säkert känner till, Jonnas favoritflygplan!

14.000 timmar är bara medelålder för en PA-28. Detta är vad ett skolflygplan måste klara av och något att fundera på inför den kommande nyanskaffningen av flygplan till klubben.

Men hur som helst, stort grattis till en av klubbens trotjänare!